Olivia är bipolär

Om manodepressiv (bipolär) sjukdom, psykiatrisk vård och personlig integritet

Känsliga patienter bör inte informeras

I en forskningsrapport där innehållet i medicinska journaler från rättspsykiatrin har jämförts med journaler från allmänpsykiatrin kan man under rubriken Etiska frågeställningar läsa:

“De personer som identifierades till kontrollgruppen i denna studie är en känslig grupp. Minnen från vårdtiden inom psykiatrin kan väckas till liv och kan i vissa fall vara obehagliga. Det kan vara kränkande att informera personer om att deras journal skall jämföras med journaler där personerna är dömda för grova brott. Därför gjordes ett etiskt övervägande att ej informera kontrollgruppen.”(Turtell,2003)

Författaren kringgår problematiken med att använda icke avidentifierade journaler genom att åberopa klinikchefens godkännande, sin tillgång till journalerna genom sitt arbete, att materialet i rapporten är avidentifierat och att studien kan sägas vara ett internt kvalitetsarbete.

Det gör mig upprörd att författaren använder patienternas skörhet och påstådda oförmåga att hantera tankar på sjukhusvistelsen, som en ursäkt för att undlåta att informera dem. Jag köper det inte. Författaren får gärna höra av sig och rätta mig om jag har fel, men jag tror inte det var de etiska spörsmålen som avgjorde frågan. Det var rädslan för att n=8 skulle bli n=0, att patienterna skulle motsätta sig studien och därmed omöjliggöra den. Det är alltså pragmatiska skäl, inte etiska som ligger till grund för författarens beslut.

Turtell, Screening av riskfaktor för våldsbeteende hos patienter inom allmänpsykiatrin Granskning av journaler med hjälp av checklistan HCR-20, 2003

No comments yet»

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: