Olivia är bipolär

Om manodepressiv (bipolär) sjukdom, psykiatrisk vård och personlig integritet

Om bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom, kanske mer känd som manodepressivitet, innebär att du i perioder har en onormalt hög , manisk, eller låg, depressiv, sinnesstämning. Man skiljer alltså på personer som växlar i stämningsläge och personer som endast blir depressiva. Den senare kallas ibland därför unipolär depression.  Unipolära manier är mycket sällsynta. Informationen i den här texten är om inget annat angivits hämtade från Bipoläroboken. Alla personliga beskrivningar av hur det är att ha sjukdomen står medlemmar på Bipolärt forum för. Det gäller också de önskemål på vården som presenteras, men här har jag gjort en sammanställning och citerar inte ordagrannt.

 

Manier och depressioner

 Manier kännetecknas av att du har snabba associationer, lyckokänslor, ökat självförtroende, ibland storhetsvansinne, stark drivkraft, snabbt tankeförlopp, dåligt omdöme och litet eller obefintligt sömnbehov. Du får i ditt tycke lysande idéer hela tiden , projekt påbörjas men överges när nya infall kommer. Du pratar fort, du byter samtalsämne och du är svår att avbryta. Du spenderar mer pengar än du brukar och kan hamna i ekonomiska svårigheter efter en manisk episod. Du får ett ökat kontaktbehov och det i  kombination med att du samtidigt brister i taktkänsla gör att ditt sociala nätverk ofta tar stryk. Du kan bli mer sexuellt aktiv,  kanske är du otrogen och har sex med främlingar utan skydd. Att du lätt blir irriterade och uppfattar omgivningen som långsam och begränsande, gör inte saken bättre. Manier innehåller ofta psykotiska symtom så som vanföreställningar, hallucinationer och katatoni (ofrivilligt förändrad muskelspänning och rörelsemönster, om du är katatonisk kan du vara orörlig och stum eller fysiskt överaktiv, men med rörelser som saknar syfte). På grund av de psykotiska symtomen feldiagnostiseras bipolär sjukdom ibland som schizofreni. 

Det förekommer också en mildare form av manier, hypomanier. Vid en hypomani är stämningsläget förhöjt men utan att du förlorar greppet om verkligheten. Du kan bli mer målinriktad och drivande i såväl  socialt som yrkesmässigt. Du är mer villig att ta risker, är spontan och försöker njuta av livet. Det här kan vara väldigt positivt för dig men kan också få ekonomiska och sociala konsekvenser.

Några röster om hypomani:

“Hypomanier är eufori, sexmissbruk, galna idéer jag senare får sota för, impulsivitet, nya projekt som aldrig blir färdiga. Att bokstavssortera alla cdskivor, färga håret rosa, byta jobb/skola/pojkvän/whatever. Ett evigt ut med det gamla och in med det nya. Att skrämma folk på tunnelbanan när jag inte kan sluta skratta.”      

“Hypomanin… eller vad det nu är. Överdrivet glad, fylld av energi, flummighet, avsaknad av naturlig trötthet. Kroppen orkar inte, men hjärnan går på högvarv. Att kroppen egentligen inte orkar visar sig genom att hjärtat slår som om det vill hoppa ut genom kroppen och få lite vila. Paranoian gör sig påmind, vilket resulterar i att jag inte tar mig utanför dörren. Det slår alltid över i det där underliga gränslandet där energin finns, sömnstörningen är värre än vanligt, ångesten är svår. Det finns ork till självskada och självmordsförsök. Inga vackra tankar i sikte. Gränslandet ska inte ens existera. De kan inte förklara varför jag har dem.”

Depressioner kännetecknas av att du är nedstämd och har svårt att glädja dig åt sådant som du i normala fall tycker är roligt. Du kan känna dig kraftlös, obeslutsam och har svårt att koncentrera dig. Saker blir inte gjorda. Du kanske sover dåligt och du kanske har gått upp eller ner i vikt. Du har skuldkänslor och över saker som hände för länge sedan eller saker som du normalt skulle uppfatta som bagateller. Du tycker inte att du duger till något och tror att du är en sämre sorts människa. Du kanske  tänker på döden och eventuellt har du också försökt ta ditt eget liv. Här följer några beskrivningar av depressionen inifrån

 “Allt känns hopplöst…. när jag inte orkar ta mig för något…. när jag sover längre än vanligt och när jag börjar tänka att det vore skönt att slippa leva…… när jag kryper ihop som en liten liten boll som behöver skydd mot hela världen… när minnena plågar och framtiden är håglös….”

“Depression är att ligga på golvet i timmar, inte orka svara på tilltal, inte orka äta eller duscha, att låta en tallrik matrester täckt med cellofan stå och mögla i kylen i över en månad. Konstanta självskade- och suicidtankar. Att dricka sprit ensam en måndag innan klockan 12.”

“Depression kommer i grader, det kommer gradvis och övergår till slut till ett kaos av paranoia, orklöshet och apati. Gråtmildhet, lättstött, lättirriterad, aptitlöshet/okontrollerbar hunger, sömnlöshet/ökat sömnbehov, orklöshet, ångest, självdestruktivitet i försök att lätta ångesten, självmordstankar. Om detta behandlas med antidepressiva, vilket är väldigt vanligt, slår det över till ett mellanting, där självmordstankarna och ångesten är kvar, medan paranoian eskalerar. (Har dock aldrig haft ett psykosgenombrott).”

Blandepisod är ett tillstånd där du uppvisar tecken på både mani och depression och att stämningsläget växlar mellan mani och depression dagligen. På morgonen uppfattas du som depremerad och på kvällen är du manisk. Såhär beskriver en person tillståndet:

”Att vara mixad känns som om alla motorer rusar för fullo, även tankarna. Det finns inga som helst bromsar någonstans. Det är som en sandstorm i huvudet av alla tankar som far runt runt runt, och hur snabbt de går. Det är ungefär lika farligt också. Samtidigt känns det som att sjukna ner i den absolut svartaste, djupaste dy, men ingen räddning, inget hopp, ingen framtid någonstans. Det enda som existerar är denna enorma energi av virvlande tankar och (ibland) ilska som bara måste ut.” 

Vid Dysforisk mani är du depressiv men överaktiv, orolig och har kanske många tankar och idéer. Det är ett ganska vanligt tillstånd, 36%  av alla manier inom slutenvården är dysforiska.


Ett liv som bipolär

Att vara bipolär innebär alltså att man ständigt löper risk att förlora ditt normala känsloliv och därmed din personlighet. Det är tungt. Det kan vara svårt att ta till sig att du har blivit en ”sån där”. Det är smärtsamt att acceptera att du inte alltid har kontroll. Det kan finnas perioder då varje mänsklig kontakt innebär att relationen till den personen kan försämras, Det kan finnas perioder när ditt kreditkort är en katana i bröstet på din ekonomi. Det kan finnas perioder under vilka rutinen
1) Klä på dig tyst
2) Ta på skorna i trapphuset/på farstubron
3) Ta reda på adressen
4) Ringa taxi
är väl inövad.

Du vet varför ditt liv måste anpassas för att minimera risken för återinsjuknande. Det handlar inte bara om mediciner och terapi, det handlar om allt från vardagliga rutiner till arbete och val av fritidsaktiviteter och resmål.

Om du tar kontakt med andra som är bipolära kommer du märka att det är en brokig samling människor som har det gemensamt att grundstämningen kan variera uppåt och nedåt. Våra liv är i olika grad påverkade av vår sjukdomshistoria. Vissa av oss har heltidsjobb i arbetsledande ställning medan det för några av oss är det en stor bedrift om vi lyckas ta en långpromenad på eftermiddagen. Vad vi förmår ändrar sig också över tid, att  vara högpresterande ena veckan och inlagd på psyket i nästa är inte så osannolikt som det låter. Det finns risk att du blir väldigt nedstämd när du pratar med oss på nätet, tänk då på att nätet är som mest viktigt för oss när vi mår som sämst, när vi mår bra har vi annat för oss och hinner inte med att skriva så mycket i diskussionsforum. Vi kanske inte ens har lust, det är inte alltid lätt att ta del av andras problem. Förhoppningsvis får du ändå något ut av att prata med personer som inte dömer dig för den du är och det du har gjort.  

För bipolära är det viktigt att vara påläst, men risken finns att du blir förvirrad när du börjar läsa på om din sjukdom och märker att diagnoser och diagnoskriterier skiljer sig mellan klassifikationssystem och att det finns nya definitioner, som ännu inte är införlivade i systemen, men som  används av forskare och kliniker. Du läser att många förespråkar ”mjukare” kriterier (lägre krav) för diagnosen bipolär. De menar att det framförallt skulle hjälpa den grupp dolda bipolära som ofta behandlas för unipolär depression, helt utan framgång. Kanske har du fått din diagnos genom att din läkare använt sig av dessa mjukare kriterier och kanske frågar du dig då (i ännu högre utsträckning än om du fått din diagnos enligt de hårda kriterierna) om du fått rätt diagnos.

 

Diagnostik och bipolär sjukdom

Inom psykiatrin används två klassifikationssystem, DSM-IV (DSM V är under utveckling) och ICD-10.

I DSM-10 skiljer man på två typer av bipolär sjukdom, bipolär 1 och bipolär 2. Bipolär 1 är ”klassisk” manodepressiv sjukdom. För att få diagnosen Bipolär 1 har du haft minst en manisk  och en depressiv episod eller minst 2 maniska episoder. För att diagnostiseras med bipolär 2 har du haft minst en depressiv episod och minst en hypomani men aldrig en mani. För enkelhetens skulle har jag inte tagit med blandepisoder ovan, men de har samma diagnostiska tyngd som manier.  För att få diagnosen bipolär 2 får du aldrig ha haft en blandepisod, och det räcker med en blandepisod och en depressiv episod för att du skall få diagnosen bipolär 1.

Bipolär 2 kallades ibland för bipolär light. Det är olyckligt. Bipolär 2 är på inget sätt lindrigare än bipolär 1,  de depressiva episoderna är ju inte mildare. I det andra klassifikationssystemet ICD-10 finns det endast  dianosen Bipolär sjukdom, och för att du skall få den diagnosen är hypomanier tillräckliga.  Om du har bipolär 2 är risken stor att det inte upptäcks. Du kan mycket väl behandlas för ”vanlig” unipolär depression utan framgång.

Bipolär 3 Om du aldrig tidigare haft en mani men blir manisk/hypman när du får antidepressiv medicin (vanligen tricyklika eller SSRI) och manin sedan klingar av när medicinen sätts ut, då har du diagnosen Bipolär 3.   

 

Temperament och bipolär sjukdom

 Det förekommer diskussioner om hur sambandet mellan grundstämning och bipolär sjukdom ser ut. Är personlighetsdrag riskfaktorer? Påverkar grundstämning sjukdomsbilden eller om det är sjukdomen som påverkar grundstämningen? Kan dramatiska personlighetsdrag bero på en underliggande bipolär sjukdom?

Det man med säkerhet kan säga är att läkaren kan ta hänsyn till ditt temprament när hon ställer diagnosen Bipolär sjukdom. Det finns många modeller som beskriver personlighetsdrag, av någon anledning brukar dessa innehålla fyra kategorier. De kategorier som används här är hypertymt temperament, depressivt temperament, cyklotymt temperament och irritabelt temperament.

Hypertymt temperament Om du är hypertym kanske du beskrivs som utåtriktad, översvallande, varm, kontaktsökande, skämtsam, generös, mycket sexuellt aktiv, pigg, distanslös, och lite larger than life. Ett exempel på en hypertym personlighet är Tigger i Nalle Puh. Hypertymt temperament är vanligast hos män.

Depressivt temperament är motsatsen till ett hypertymt. Du är dyster, grubblande, introvert, passiv, ältande, skeptisk, överkritisk och skuldtyngd. Du är också pålitlig, tillgiven och trogen. Ett exempel på en depressiv personlighet är Ior i Nalle Puh eller Surpöl i Silvertronen (du läste väl Narnia-böckerna som barn?). Depressivt temperament är vanligast hos kvinnor.

Cyklotymt temperament är som namnet ett instabilt temperament med kraftiga svängningar mellan det hypertymt och depressivt temperament.

Irritabelt temperament kännetecknas av att du är lynnig, kanske aggressiv, känslomässigt överintensiv, plågsamt rastlös och överkritisk.

De Bipolära tillstånd där temperament har betydelse är Bipolär 2½ och Bipolär 4.

Bipolär 2½ kännetecknas av du har en växlande, cyklotym,  grundstämning i kombination med djupa depressioner. Detta tillstånd drabbar vanligen unga och diagnostiseras ofta som borderline eller annan personlighetsstörning. Självdestruktiva handlingar är vanliga.

Bipolär 4 beskriver dig som har ett hypertymt temperament och återkommande djupa depressioner.  Du svänger alltså ”bara” nedåt, och det som för andra skulle vara toppar är ditt normalläge. Att din sjukdomsbild räknas till den bipolära familjen och inte som en unipolär depression beror på att dina depressioner kan vara annorlunda än den klassiska depressionen, istället för att förlora aptiten äter du mer och istället för att ligga sömnlös på nätterna har du ett ökat sömnbehov. Behandlingen av dina depressioner skiljer sig till viss del från behandlingen av unipolära depressioner och du kan dessutom behöva kognitiv terapi för att hitta sätt att stävja de negativa effekterna av ditt hypertyma temperament.

 

Behandling av bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom behandlas nästan alltid med medicin, ibland i kombination med ECT och/eller kognitiva terapeutiska tekniker.

Medicinsk behandling

De medicintyper som används är litium, antiepileptika, atypisk neuroleptika och antidepressiv medicin.

Litium är den älsta medicinska behandlingen för bipolär sjukdom. Fördelarna med litium är många; litium är väl kartlagt,  har kliniskt visat skydd mot suicid, och har en läkande effekt på hjärncellerna. Den största nackdelen med litium är att det terapeutiska intervallet är smalt,  om du har för låg dos får du ingen effekt och om du har för hög dos kan du få skador på njurarna. Om du står på litium måste du ta ett blodprov 2-4 gånger per år för att kontrollera hur hög litiumkoncentrationen i blodet är. Genom blodprov kontrolleras också din sköldkörtelfunktion och att dina njurar mår bra.

Antieptileptiska mediciner har visat sig ha effekt på bipolär sjukdom. Substanserna har olika terapeutisk profil. Valproat används vid manier och blandepisoder medan lamotrigin främst har effekt på depressioner.  Karbamazepin och topiramat kan påverka både depressioner och manier.

Atypisk neuroleptika Konventionella neuroleptika bör inte användas vid behandling av bipolära men atypiska neuroleptika används mer och mer som tilläggsbehandling. Risperidon, quetiapin, ziprasidon och olanzapin är de substanser som oftast används vid bipolär sjukdom.

Ibland räcker inte stämningsstabiliserande medicin för att komma åt depressionerna. Antidepressiva mediciner kan därför vara nödvändigt. Antidepressiv medicin ökar dock risken för manier och bör därför alltid användas tillsammans med någon stämningsstabiliserande medicin. Vid akuta manier sätts antidepressiv medicin nästan alltid ut. För att ge en rättvis bild av antidepressiv behandling för bipolära skulle jag både behöva skriva om de olika antidepressiva preparaten (och de är många!) men också vilka stämningsstabiliserare olika preparat kombineras med, och vilka preparat bipolära eventuellt bör undvika. Det skulle vara att gå utanför mitt kompetensområde. Om du vill veta mer kan du läsa en del om det i Bipoläroboken eller prata med en läkare.

Elektrokonvulsiv behandling eller ECT har ett förvånandsvärt dåligt rykte bland lekmän med tanke på att de flesta patienter som provat behandlingen och de flesta som som arbetar inom psykiatrin ser ECT som en effektiv behandlingsmetod med få biverkningar. ECT används ofta vid akuta tillstånd men kan också användas som underhållsbehandling för att förebygga återinsjuknande. Att diskutera behandlingsmetoder är viktigt men då jag inte har någon egen erfarenhet av ECT så lämnar jag ECT-diskussionerna åt de som är mer kunniga, men jag lyssnar gärna.

Psykosociala insatser 

Man kan inte prata bort en mani eller en depression men det finns psykosociala insatser som minskar risken för återinsjuknande. En klok person sa en gång de som inte söker kunskap om sin sjukdom går under. Det är förstås tillspetsat, men faktum är att om vi och våra närstående kan agera på ett bättre sätt i relation till sjukdomen så kan vi vara friska längre, kanske behöver vi inte alls behöva återinsjukna. 

Patientutbildning eller psycho education är utbildningsinsatser som riktar sig till oss patienter. Utbildningen innehåller bland annat fakta om bipolär sjukdom, teorier som kan förklara varför just du drabbats, tekniker för ångesthantering och verktyg för att känna igen tidiga tecken på att en episod är antågande. Det finns också anhörigutbildning /familjeintervention där närstående kan få mer kunskap om sjukdomen och hur de tillsammans med oss kan skapa bättre förutsättningar för ett friskt liv.

Det finns belägg för att bipolära patienter har nytta av Kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT handlar lite förenklat om olika tekniker att påverka dina känsloupplevelser och tankemönster. Det finns belägg för att personer som fått KBT i större utsträckning  följer den uppgjorda behandlingsplanen och i lägre utsträckning återinsjuknar.

Familjeterapi där fokus läggs på coopingmekanismer och  där ni tillsammans arbetar med att minska den känslomässig spänningen, expressed emotions, som finns i familjen anses också ha effekt., då känslomässig spänning inom familjen ökar risken för återinsjuknande.

 

Önskemål vid vård

 • Våra behov växlar med vårt sinnelag. Det är därför viktigt att personalen läser av hur vi mår eftersom det är kontraproduktivt att komma är med fel peptalk
 • När jag är manisk så vill göra saker som jag inte får för er, säg då att det inte är tillåtet, säg inte att det inte går. Om du säger att det inte går kommer jag att tolka det som ett problem som behöver en lösning och så kommer jag upp med flera förslag, kanske en lång lista, och det är onödigt att jag ligger vaken och löser problem som aldrig funnits istället för att sova
 • Många av oss är väl pålästa, då det är livsnödvändigt för oss att vara det. Det är inte ovanligt att vi plöjer medicinska böcker och läser senaste rön om bipolär sjukdom. Vi har dessutom unik kunskap om just vår sjukdomshistoria och vet vad som fungerade vid tidigare episoder. Avfärda oss inte utan undersök det vi säger, du kanske till och med kan lära dig något
 • Bemöt var och en med öppet sinne. Förutsätt tillexempel inte att den som sitter framför dig är en missbrukare som har kommit för att tjata till sig benzo. Berätta om din hållning till benzo först om patienten ber om preparatet
 • Anställ personer som är genuint intresserade av psykiatri och var rädd om den personal ni har. Det är jobbigt för oss patienter när läkare, sköterskor, psykologer, kuratorer, mentalvårdare ect försvinner
 • Lyssna på oss, ta oss på allvar och bemöt oss som människor! Ni är otroligt viktiga för oss under sjukdomstiden och hur ni bemöter oss påverkar såväl vårt välbefinnande som vår sjukdomsbild. Vi märker skillnaden, och även om vi inte visar tacksamhet på avdelningen så är vi ofta mycket tacksamma i efterhand
 • För mig är det viktigt att personalen inte ständigt byts ut. det senaste året har jag haft 4 psykiatier och jag är trött på att behöva ta ‘hela historien’ om och om igen, och det är viktigt för mig att känna att jag kan vara mig själv och kunna lita på psykiatiern och jag förväntar mig att de tar mig på allvar.
 • Respekt. Jag är inget ouppfostrat barn, heller ingen elak typ som bara försöker jävlas med psykpersonalen. Jag är en tänkande människa, inte ett psykfall 
 • Pålitlighet. Lova inte mer än ni kan hålla. Om något inte går att genomföra som det sagts, förklara varför
 • Ansvarstagande. Erkänn misstag. Be om ursäkt om ni gjort fel, försök inte skylla allt på min sjukdom (inte ”det är tråkigt att du uppfattade det som att du skulle haft en tid idag” när ni borde säga ”ursäkta, vi har gjort fel i tidbokningen”) Skyll inte fram och tillbaka på varandra inom personalen, jag som patient kan inte lösa era interna konflikter
 • Mod. Mod att lyssna på vad jag faktiskt säger, även om det inte stämmer in med förutfattade meningar. Mod att tillåta mig ha känslor utan att allt genast ska dämpas ner, slätas över, snackas bort, drogas bort. Samtidigt mod att på ett sansat sätt säga ifrån om jag går över rimliga gränser
 • Intresse. Om ni inte orkar intressera er för min situation så byt jobb!
 • Jag vill bli bemött med i första hand respekt, kontinuitet och en iver att faktiskt hjälpa
 • Ta dig tid och engagera dig. Vi kan ha väntat månader på att få träffa dig och vi är beroende av din hjälp. Ställ följdfrågor, våga möta vår blick och titta inte på klockan för ofta
 • Det är viktigt att vi har kontaktpersoner eller akutteam som vi kan ringa. Det räcker inte med att ha ett nummer, vi behöver också känna oss säkra på att personen ringer tillbaka samma dag. Att veta att vi har någon vi kan ringa gör oss trygga och bättre rustade att hantera vår sjukdom, och kanske till och med minskar behovet att ringa er
 • Jag skulle vilja att det fanns mer kunskap om bipolaritet – hela det bipolära spektrat…även rapid cycling och mixed state. Jag som alltid går in i mixed state fick vänta mycket länge innan någon förstod att just detta faktiskt var bipolaritet
 • Vi vill inte att en läkare ställer en fråga som “Har du någongång varit manisk” och utesluter bipolaritet om patienten svarar nekande. Hur ska patienten kunna veta vad som menas med mani? Även om man har en bild av vad en mani är så betyder inte det att man skulle känna igen alla nyanser av mani hos sig själv eller andra. De manier som är lätta att identifiera är de mer uttalade, personer som sprungit runt som ekorrar och pratat nonsens och varit helt verklighetsfrånvarande. Det är inte säkert att man som patient uppfattar att minskat sömnbehov, impulsivitet och rastlösa perioder har med manier att göra. Snälla, fråga om symtomen kring mani istället, att missa en bipolär diagnos skapar så mycket onödigt lidande
 • Tänk på att regelbundenhet är viktigt för oss, även under sjukdomsperioden. För mig är oregelbunden sömn som ett gift, det kan trigga igång både uppåt- och nedåtperioder
 • Läkare måste få kunskap om vad som riskerna med att han/hon skriver ut antidepressiva till bipolära utan att kombinera medicineringen med något stämningsstabiliserande. Att det kommer en manisk episod som ett brev på posten
 • Det är mycket positivt med affektiva mottagningar i öppenvården som fokuserar på bipolär sjukdom, och det behövs fler. Drömmen skulle vara att alla med bipolär sjukdom hade tillgång till en läkare , helst en psykiater, som är kunnig och som intresserar sig för bipolär sjukdom.

Lars Häggström, Bipoläroboken Nya rön och behandlingsstrategier för kliniker, Jansen-Cilag (en ny upplaga är på gång), http://www.janssen-cilag.se

Bipolärt forum

http://bipolar.forum24.se/

Hemsida för organisationen som har ansvar för DMS IV http://www.psych.org/MainMenu/Research/DSMIV.aspx

Världshälsoorganisationen om ICD 10 http://www.who.int/classifications/icd/en/ 

38 kommentarer»

  Charlotta Åberg wrote @

Vilket bra jopbb du har gjort, otroligt mycket information här! mvh Skogshuldran

  S wrote @

Jag är imponerad över det jobb du lagt ner, det här skulle flera läsa! /chai

  olivialind wrote @

Åh vad kul att ni gillade det 🙂 *glad*

  Katarina wrote @

Vilken fantastisk hemsida! TACK!!! Det gör mig rörd att du har lagt så mycket energi på den, och för mig gör det skillnad!

  brightsight wrote @

Oj!

Du gav mig mer information än jag lyckats klämma ur ”yrkes-människorna”på området under ett halvår genom din sida. Stort Tack! Just fått diagnosen ADHD samt Borderline utan att ens fått en beskrivning på vad det innebär, jag har hunnit fylla 36 år och har två barn , den äldsta 10 år och han har fått diagnoserna ADHD samt Asperger utan någon hjälp annat än ett konsaterande av hans stora svårigheter och ”starka ångest” – vilken mor klarar av att få beskedet att hennes son upplever stark ångest som bokstavligen ett brev på posten och sedan inget mer – inget förslag på hjälp och stöd instaser inte ens förklaringen att sådana saknas och det är något man får dammsuga systemet samhället närområdet himmel och jord på egen hand efter för att finna, inte ens en liten notering om telefonnummer till BRIS, jourhavande kurator-medmänniska-präst-förälder el VEM SOM HELST som ev kan ge en fingervisning om var man bäst kan söka vidare efter vad än sonen kan tänkas må lite lite bättre av. Frågade BUP om de inte kunde erbjuda någon form samtal med en psykolog för sonens räkning, då var han nyss fyllda åtta och i färd med att sparkas ut från sin skola sedan de fått reda på diagnoserna BUP ställt som jag i min naivitet trott skulle hjälpa honom genom att ge hans lärare en större förståelse för hans problematik och behov, jag stod ensam med en nyfödd på armen som till på köpet hade tremånaderskolik och hade det tveksamma nöjet att snabbt som tusan leta mig fram i djungeln av byråkrati för att finna ett lämpligt alternativ för hans skolplacering – jag tänkte att det kunde vara bra om han i alla fall fick möjlighet till en utomstående vuxenkontakt med insikt i sådant som jag kanske inte har kunskap om – jag fick då svaret att Nej, sån form av psykologsamtal har man inte riktat till barn, det är i så fall något som hette ”lek-terapi” som skulle vara aktuellt – Jaha sa jag ja men då prövar vi väl det då jag är beredd att ta vad som finns och erbjuds. – mjaaa…. men det är inget man bara bestämmer så där, det är kö på det och det är rätt kostsamt också. Jaha ( igen ) men var tar man kö-lapp då? vem skall jag övertala att betala? HUR mycket kostar det? Kan JAG skjuta till något? – nej SÅ kan man inte göra! Det är inte insatser som ges till dem som kan BETALA för sig hur skulle DET se ut? Ok – hur går man då till väga för att ställa sig i kön till denna ”lek-terapi” som tydligen är det enda ni har att erbjuda i hjälp-väg till min son? Ja, det är en process som tar tid, först måste det göras en bedömning om det kan passa honom och sen som sagt finns det bara ett fåtal som vi kan erbjuda och det är en kostsam insats så det är inget som går att ordna hastigt … i dessa lägen börjar jag på allvar ifrågasätta mitt förstånd är det JAG eller människan mitt emot mig som har allvarliga brister i den övre kroppsregionen…? för även om vi utbyter ord som är förvillande likt en dialog saknas det någon viktig ingrediens som skulle kunna göra ge vårt ordutbyte ettiketten kommunikation – för jag FATTAR inte hur människan tänker, vad hon menar – och ännu mindre hur jag skall göra för att ställa sonen i den osynliga kön till den kostsamma leken. Någonstans gryr tanken på att om deras övriga verksamhet präglas av samma obegripliga språk har han större utbyte av gratis-lek med hemma med mamma annars kanske de fördärvar honom totalt – och hur som helst orkar jag inte med hur långa stunder som helst med någon som talar ett språk jag inte förstår utan tolk. Och nu är dags igen att ge sig in i djungeln för att ta reda på vad det är jag anses ”ha”, din beskrivning av de olika Bipolära kategorierna fick många Aha!-reaktioner att rusa genom huvudet på mig, nr 4 lät ju som min dagbok – undrar lite över det som stod att de deppressionerna inte alltid behandlas effektivt som klassiska dito, känns som jag funnit en nål i min höstack där jag sovit en vecka i sträck ( nåja där finns ju i alla fall halmstrån att klamra sig fast vid i överflöd… !) endast med kortare uppehåll för att lassa in så mycket kalorier som möjligt och tjoff så sitter jag här 10 kilo tyngre och med uppbådande av sista krafter en liten påse med conserta för en vecka på prov, tjohej, nu finns det en tablett kvar av de sju jag fick igår och jag är bara irriterad och inser att ”lagom” o ”balans” ligger längre utom räckhåll för mig än jag velat ta till mig. En tablett kvar att ta för o få minstingen till dagis o så ev hämta receptet på fluoxetin och attarax, för o kanske lindra nedslaget – snart får det svänga hur mycket det vill – det gör det ändå -om jag inte har nån veckoperiod med nämnda sovläge som inte går att vakna ur hur mycket jag än försökt tala till mitt ”trötta” jag i stunder av klarhet om vad som måste göras för att ta mig ur sängen o coman – så har jag jag säkert ett hundratal svängningar per dag från botten till toppen på 0,5 sek. Kanske bara ska låta det svänga och sätta på någon passande musik istället för att klamra sig fast vid den inbillade och högst opålitliga kontrollspaken, kanske det går att lära sig hålla takten om man lyssnar på melodin o slappnar av…. i så fall lovar jag att berätta det senare… dags att väcka lilleman Kram på er Alla / J

  olivialind wrote @

Jag blir rörd av det du skriver, du är stark som kämpar för både dig och din son. Vågar du be släkt/vänner om hjälp? Finns sonens pappa tillgänglig? Jag förstår din frustration över vänta-kö-och-se systemet. Vad skall din son med en diagnos till om han inte får hjälp och stöd och rätt behandling?

Om Bipolär IV skriver Häggström:
* Gladlynt
* Varm, kontaktsökande extrovert
* Sover habituellt <6 timmar/natt
* Hög energinivå, har många planer och oförsiktiga slösaktiga aktiviteter.
* Involverad i/lägger sig i andras aktiviteter.
* Ohämmad, distanslös, stimulisökande eller promiskuös
* Djupa återkommande depressioner

Du undrade över vad skillnaden mellan klassisk unipolär depression och bipolär depression. Som Häggström ser det så har en person som haft mer än 5 depressioner under en livstid inte en unipolär depression, han menar att unipolära depressioner helt enkelt inte ser ut så. Du bör veta att många experter inom psykiatrin inte håller med Häggström. De menar att hans definition av bipolaritet blir för bred och urvattnad. Det blir helt enkelt för många bipolära. Det som Häggström och hans kritiker är överens om är att depressioner är olika och kräver olika former av behandling. Två läkare kan ge en patient olika diagnoser men likvärdig behandling. Sett i det ljuset blir det mycket en fråga om definitioner och teoretiskt ramverk. I verkligheten kan en skicklig kliniker ge en patient en god behandling oberoende av vad han/hon kallar tillståndet.

Väldigt förenklat kan man säga att en klassisk unipolär depression kan behandlas med antidepressiva mediciner medan en bipolär depression (för att återgå till Häggströms terminologi) kräver stämningsstabiliserande läkemedel ibland i kombination med antidepressiva.

Hoppas detta var till någon hjälp.

  Sockan wrote @

Tack för denna underbara information om min sjukdom. Det var väldigt bra skrivet. 😀

  Malin wrote @

Hej Olivia!
Jag har inte själv någon bipolär sjukdom, men misstänker starkt att min man är Bipolär II eller har kommit in i Hypomani, efter flera år med depressioner. Depressionerna har varierat i styrka o längd, men i regel har det varit två skov per år och den senaste varade från april till augusti. I våras ville han inte leva längre och låg och skakade i sängen varje morgon. Han åkte alltid till jobbet, men jag var aldrig säker på om han skulle komma hem igen… Till någon psykiatriker har jag aldrig fått honom till, bara vår husläkare, så jag tvingade honom att börja med sin medicin; Citalopram Actives. I augusti slutade han tvärt med dessa och då dök en ny människa fram i honom… All logik försvann och vårt och våra barns liv rasade samman totalt. Han skulle skiljas, startade en firma med flera förgreningar, köpt 3bilar (var av 1 helt ny), slipat ner framtänderna och satt in stifttänder + massor av tattooeringar. Tidigare har han suttit på internet med sidor för kontaktannonser till lyxprostituerade, vilka han nu träffar på hotell runt om i Europa och här hemma. Han skriker och är arg på mig, för att jag går emot honom och han ser inte mig eller min sorg. Barnen struntade han i först, men nu verkar han vilja ha kontakt med dem. Jag tvekar också dagligen över i fall han är sjuk eller inte… Men det hela kom så plötsligt och så mycket pengar är borta på bara några veckor, samt att han är en helt annan människa.
Jag blev så glad när jag hittade denna sidan igår och har läst så mycket bra du skrivit…
Önskar dig bara väl
Kram Malin

  Anonym wrote @

Hej anna! Din man är helt klart sjuk, och ni alla behöver hjälp. Jag som svarar på ditt inägg är själv bipolär 2 och har adhd. Jag fick diagnosen nyss och är 41 år. Jag känner igen mig i din mans beteende. Han han verkar även ha en uppmärksamhetsstörning vilket kan betyda att han har Adhd. Jag tror inte att han är ute efter det sexuella när han chattar på nätet osv utan vill ha bekräftelse. Jag har ätit citalopram, det tar bort depressionen men inte hypermanin. Mitt råd ar att din man går till sin läkare och ber att få bli remitterad till ett affektivt center för vidare utredning. det finns hjälp därute, bara man vet var man ska leta, lycka till.

  Fredrik wrote @

Hej
Hittade denna fantastiska sida via en bekant.
Jag inlädde en relation med en kvinna i julas, vi har känt varandra i ca 2,5 år och hon har under hela perioden varit inställd på en relation med mig jag har inte varit ” färdig ” förenas i julas. Hon var då oxå sjukskriven för att gott in i väggen. Hon var full av energi stort sex behov vi planerade att flytta ihop till sommaren men hon ville göra det så fort som möjligt. Efter en sen kväll i jan så hade hon glömt fordringen av hästar på den gård hon hyrde sin bostad på och blev osams med hyresvärden och sade upp sitt kontrakt på stående fot.
Vi började ett omfattande om målande invändigt i mitt hus samt en total köksrenovering. Hon ville samtidigt flytta ut mitt kontor till en annan byggnad och börja göra i ordning sina barns rum samt planera flytten samtidigt. Den 13 feb gör hon slut och det visar sig att hon under ca tre veckor innan haft en kille till, han bor nu hos henne han flyttade in samma dag. Ändå säger hon att hon har en platts i sitt hjärta för mig trotts att hon vet att jag vet hela historien total avsaknad av empati och självinsikt.
Älskar fortfarande en halva av henne den andra halvan ????
Är detta en person som är bipolär ?
Fundersam och chockad
fhedin@spray.se

  Anna wrote @

Hej!
Jag är inte diagnosticerad, men har troligen cyklotymi eller annan bipolär sjukdom. Jag har vuxit upp i en ganska rörig familj och har sett på mitt beteende som personlighetsdrag.

Detta trots att jag sen 13-års åldern haft perioder då jag enbart legat i sängen i flera dagar, gråtit utan anledning, inte ätit någonting, inte velat att någon skulle ta i mig -> till att bli hyperaktiv och t.ex. vilja ut och cykla kl 2 på natten, trots att jag skulle till skolan dagen efter. Kanske även ska lägga till alkoholmissbruk, ständiga byten av vänner/hårfärg/intressen/självbild, samt suicidtankar och dåraktiga beteenden i stil ”jag klarar mig alltid” (försöka gå hem 1 mil i snö, klättra på tak i klackskor, ta på mig för mycket arbete etc.)

Det var först när jag som vuxen flyttade ihop med min nuvarande pojkvän, som jag insåg att inte alla var som jag. Förut var jag helt övertygad att alla var så, men att vissa var bättre på att dölja det.

Nu till frågan: finns det verkligen hjälp att få? Hjälper den hjälpen? Min erfarenhet av psykiatrin och framförallt psykologer är dålig. Den psykologen jag har gått hos förut, vill inte kännas vid varken mediciner eller diagnoser, medan andra jag har hört om har medicinerats på psyk tills de nästan var medvetslösa.

Hur gjorde ni för att få hjälp?
Har läst att de blir mycket värre med åren om man inte gör något åt saken.

/Tacksam för svar.

Anna

  Hanna Heilborn wrote @

Hej! Otroligt utförligt och intressant. Jag har en pojkvän som behandlats för bipolaritet, men han har flängt runt och aldrig riktigt haft stabilitet. Nu har han flyttat till mig i Sverige och vi ska ha barn. Han har haft depressiva perioder och vi har fått rådet att gå till Affektivt Centrum. Han talar ej svenska, men franska, engelska, spanska och portugisiska. Jag skulle vilja dela informationen på den här sidan. Finns det någon väg (förutom Google Translate) för att få den översatt? Varma hälsningar, h

  Clarisse wrote @

Jag måste säga att detta inlägg gjorde mig glad. Fick idag ett sjukintyg (sjukskrevs igår) där det även stod att jag misstänks för att vara bipolär 2½, då jag inte är manisk tyckte jag detta verkade lite lustigt… Gick in på google och sökte… Få saker fann jag. Hittade först en annan blogg, som hade länkat hit, så då tänkte jag att jag går rätt på^_^. Har tidigare läst en del om psykiska sjukdomar, och främst borderline, då jag fastnat för det och känt igen mig massor i. Och då verkar det ju inte så konstigt om 2½:an faktiskt oftast blir feldiagnostiserad som just borderline…

Kram

  Mona Granberg wrote @

Tack och åter tack för ett bra jobb du har lagt ned. Jag är 52 år och har fått diagnosen Bipolär2. Har aldrig vetat vad det här har varit för något men nu har jag fått lite kött på benen och känner mig styrkt.
Ha det bra och åter tack:P

  Johnnie wrote @

MYCKET BRA ARBETE, Helt otroligt
Här har man letat efter information i 30 år och VIPS finns det jag vill veta på 1 sida på Internet
Har bipolär 4, fått konstaterat detta vid 49 års ålder och efter 20 mån sjukskrivning ”gått i väggen” syndrom

MYCKET, MYCKET BRA SIDA

Jag blir glad när jag läser det. Saknar bara att jag inte kan skriva ut det på A4. Hade varit lättare att läsa med papper i handen, istället för en bärbar data

Håll mig informerad om du utökar informationen, allt är värt GULD i den situation man är i…

  peter wrote @

Hej olivia du skall ha beröm för din hemsida! Den är mkt bra. Eftersom du verkar vara väldigt påläst när det gäller bipolära sjukdomar så undrade jag ifall det är en vanlig syndrom att ha ständigt ältande negativa tankar mot ex. andra människor. För min läkare misstänker att jag kan ha bipolär sjukdom.

  Dennis wrote @

Tack för all info. vilket jobb du lagt ner!!! fick ”hemuppgift” av min läkare att läsa om biolär syndrom. jag hittade mkt om 1 och 2 men resten har jag inte hittat så mkt om förutom här. nu kan jag kanske kan förstå vad varför jag beter mej lite mysko ibland… 2 1/2 eller 4 verkar stämma på mej. som sagt stort tack!

  kickan34 wrote @

oh my. känner mig konstig. kanske e det detta jag har = hypomanisk? –

  Emma wrote @

Det du skrev om depressiv personlighet stämmer (eller kanske stämde) in på mig på pricken. Min psykiater tog till och med Ior som exempel för att förklara för mig att jag inte led av en egentlig depression utan en kronisk sertoninbrist som orsakade just en depressiv personlighet.

Jag har precis startat en blogg om att må dåligt för jag vill hjälpa andra som befinner sig i samma eller liknande situation som jag. Jag tänker bokmärka din sajt och läsa mer när jag inte är så trött och länka till dig också. Det behövs mer öppenhet kring psykiska problem och sjukdomar. Jag har ju valt att bli Ior lika lite som man väljer att få halsfluss liksom..

/Emma

  Micke Skribent wrote @

läs mer på denna nya sajt som hjälpt många med bla bipolär sjukdom:

http://gluten-celiaki.blogspot.com/2011/03/neurologiska-problem-vid-celiaki.html

  Madde wrote @

Hej och tusen tack för bra sammanställd information om oss bippos! Trevlig layout på sidan dessutom, milda och fina färger. man vill inte ha det för skriktigt ”och svart på vitt” när man letar svar nattetid. Kram och Tack!

  Anonym wrote @

Tack för all info bra jobbat

  Hippiehippie wrote @

Tack snälla för en helt suverän sida!!! Jag sitter med tårar i ögonen för att jag ÄNTLIGEN har hittat information som jag behöver. Jag kommer att vara dig evigt tacksam! 🙂

  Lina wrote @

1000 tack för mkt bra info. Otroligt jobb du har lagt ner. Nyligen fått diagnos Bipolär. Inte hittat så bra o lättläst info om här.
Stor eloge till dig Olivia. =)

  väsenblomma wrote @

Hej Olivia!
tack för denna underbara sidan du är bäst.jag vill berätta om min man som har bipolar det stämmer som du skriver han sover inte på natterna och väckar han mig flera gången för att ha sex, han skyller på mig om allt fel han gjorde, han beskriver mig som asexualitet för att jag inte hålla med honom på varvet, han ha kontak med många kvinnor och dejter, chatter och även ha sex med de i hotell, köper mkt kläderoch han ducher flera gången per dag och använder hud dyra perfymer samt dyra krämer för hudvård och antiagent ansiktbehandling, han perfekt på att ljöger och döljer sina kvinnor kontakt han har självförtroende på 100% och han är bäst på allt och ”alla folk omkring förstår inte” han skryter om sig själv och vill bli beondrad hela tiden han skriker på mig att jag dum, och har ingen självförtroende och förnekér kvinnakontakt när jag frågade honom om det han säger att han vill dö och att han dör tidigare än mig.
mvh
väsenblomman

  Fredrik wrote @

Hej
Hittade denna fantastiska sida via en bekant.
Jag inlädde en relation med en kvinna i julas, vi har känt varandra i ca 2,5 år och hon har under hela perioden varit inställd på en relation med mig jag har inte varit ” färdig ” förenas i julas. Hon var då oxå sjukskriven för att gott in i väggen. Hon var full av energi stort sex behov vi planerade att flytta ihop till sommaren men hon ville göra det så fort som möjligt. Efter en sen kväll i jan så hade hon glömt fordringen av hästar på den gård hon hyrde sin bostad på och blev osams med hyresvärden och sade upp sitt kontrakt på stående fot.
Vi började ett omfattande om målande invändigt i mitt hus samt en total köksrenovering. Hon ville samtidigt flytta ut mitt kontor till en annan byggnad och börja göra i ordning sina barns rum samt planera flytten samtidigt. Den 13 feb gör hon slut och det visar sig att hon under ca tre veckor innan haft en kille till, han bor nu hos henne han flyttade in samma dag. Ändå säger hon att hon har en platts i sitt hjärta för mig trotts att hon vet att jag vet hela historien total avsaknad av empati och självinsikt.
Älskar fortfarande en halva av henne den andra halvan ????
Är detta en person som är bipolär ?
Fundersam och chockad
fhedin@spray.se

  Shosannaj wrote @

Åh vilken underbar information du sammanfattat!! Jag har flera diagnoser, men den jag lider mest av är bipolär-rapid cykling. Har åkt in och ut på psyket i 10 år! Fått ect-behandlingar som i mitt fall hjälpt! Ljusterapi har också fungerat bra! Nu äter jag Lamictal. Den har hjälpt mig att bli stabilare de senaste åren! Kbt-Dbt har hjälpt mig i viss mån. Tycker det känns mkt bra att andra människor delar med sig av sina upplevelser, känslor osv, som man kan relatera till! Slippa känna sig så ”udda” Jag är så tacksam när jag hittade denna sida! Älskar att du gjort det i punkter! Lättare att koncentrera sig och hänga med! Stort tack!🌹

  nina sandberg wrote @

Tack för all info… välbehövt 🙂

  Gabriella wrote @

Den bäst o mest informativa sidan av allt jag hitills läst Tack!

  Linda wrote @

Bra info tack :))

  Anonym wrote @

hej olivia.
jag har en blogg med hbtq-tema eftersom jag själv är identifierat lesbisk men jag tar även upp bipolaritet ur ett anhörig-och brukarperspektiv eftersom jag själv är diagnostiserad och har personer i min nära omgivning som också är det. du får gärna länka mig 😉 http://www.straightabruden.se

  Doris wrote @

Tack för en kanontext!! Du förklarar jättebra. Skönt att läsa att andra också ”läser på”- jag tycker det känns svårt när jag kommer till sjukhuset och det känns som jag vet mer än de jag träffar….

[…] finns en otroligt bra sida om bipolär sjukdom. Om ni undrar, vill veta mera om detta. Länk. Detta är min berättelse om hur jag mår och hantera min sjukdom. Det är olika och kanske mycket […]

  Nanna wrote @

Tackar för att du delar med dig ❤
Är nyligen fyllda 40 år & igår fick jag efter en lång utredning då mina diagnoser.. ADHD och bipolär plus mitt medfödda personlighetsdrag HSP så jag har lite att jobba med nu, tänker återkomma till till dig & läsa igen när hjärnan lugnat ner sig lite…. Just nu är den överkokt och har svårt att ta in det jag läser..
Namaste ✨ ✨

  Sandra wrote @

Åhhh. Känns som om du skriver om mig!
Fast o kan inte kommavidare

  Maria wrote @

Tack, alla förklaringar får mig lugnad då jag hamnat i mixedstates.
Faktiskt den bästa sida jag varit på genom åren. Så mkt fakta och råd utan krusiduller 😀

  Mickael wrote @

Yupp.. mixed state & borderline ständigt
felbedömd


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: